Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Általános, közép és főiskolák képes leírás - Salgótarján.tlap.hu
részletek »

Általános, közép és főiskolák - Salgótarján.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: salgotarjan.tlap.hu » Általános, közép és főiskolák
Keresés
Találatok száma - 6 db
Bolyai János Gimnázium

Bolyai János Gimnázium

Iskolánk 1966-ban nyitotta meg kapuját. Tervezője Magyar Géza volt. Az épület jó helyre került, a városközpontba; ugyanakkor távol az autók zajától, csöndben, nyugodtan lehet itt tanítani és tanulni. 1969 májusában Bolyai János nevét vette fel gimnáziumunk, aki ifjú éveiben világhírű eredményt ért el a térgeometriában. 1984-ben helyezték el iskolánk előtt Vass Viktor 1951-ben alkotott Bolyai-mellszobrát, amelyet minden évben a ballagó diákok megkoszorúznak. A hagyományteremtés és -őrzés, az újat akarás és a változtatás szándéka végigkísérték a Bolyai János Gimnázium 43 évét; mindig olyan vezetése és nevelőtestülete volt ennek az iskolának, akik hittek a múlt értékeinek előrevivő szerepében, de ugyanakkor megérezték az 'új idők új dalait'. Így teremtődött meg az iskola sajátos arculata, önarcképe, helyi és országos viszonylatban is elismerést kiváltó helye. A ma látható épület az 1989-94. között zajlott felújítás eredménye. Az egykori 'Új Gimnázium'- ból Bolyai János Gimnázium lett. A Bolyai-fal Kákonyi István alkotása, 1972 májusában avattuk. A nagy aula az épület tervezőjének remek ötlete volt, hiszen felejthetetlen ünnepélyek, versenyek, diáknapok, bálok színhelye iskolaközösségünk és a szülők számára. Képzési céljainkból eredően a természettudományos tárgyak az idegen nyelvek oktatását kiemelt iskolai feladatnak tartjuk...

Gagarin Központi Általános Iskola és Diákotthon

Gagarin Központi Általános Iskola és Diákotthon

Salgótarján közoktatásának fejlődését az 1868. évi Eötvös-féle közoktatási törvény tette lehetővé. Az 1731-ben létrehozott, később katolikus egyház által fenntartott, és az 1871-ben megnyílt izraelita iskola a jogelődje a mai általános iskolának. A katolikus elemi iskola 1836-ban nyílt meg két tanteremmel és két tanítóval. 1894-ben épült fel az Iskola utcában az új épület, négy tanteremmel és a kiszolgáló épületekkel. Erre nagy szükség volt a településen, mert ekkora az iskolakötelesek száma már több mint ezer volt. Az első igazgató Holcsek Antal tanító, aki a közösség elismerése mellett 1919-ben történt nyugdíjba vonulásáig vezette az intézményt. A város már ebben az időben nem tudta fejleszteni intézményeit a megnövekedett terhek miatt. Válságos időszaka kezdődött a város oktatásügyének. A megoldást az iskolák államosítása jelentette volna, mert sem a felekezetek, sem a város, sem a szülők nem tudták anyagilag kellőképpen támogatni az iskolákat. A Vallás és Közoktatási Minisztérium 1909-ben Jankovich Marcell országgyűlési képviselő memoranduma után engedélyezte az iskolák államosítását. A település 120 ezer korona kölcsön segítségével két új és két felújított iskolaépületet adott át. Az ingyenes népoktatás 1909. szeptember 9-én kezdődött, létrejött az iskolakörzeti rendszer...

Madách Imre Gimnázium Salgótarján

Madách Imre Gimnázium Salgótarján

A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Salgótarján legrégebbi középiskolája. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. augusztus 1-től integrált intézményként működteti iskolánkat, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézménnyel bővítve. Célunk a két iskola egyéni arculatának, hagyományrendszerének megőrzése, mivel mindkettő több évtizedes múlttal és eltérő képzési struktúrával rendelkezik. A hagyományok megőrzése mellett intézményünk szeretne megfelelni a jelenkori társadalom kihívásainak egy korszerű képzési struktúra kialakításával, és átfogó nevelési program megvalósításával. A korszerű oktatáspolitika elvárásának megfelelően iskolánk bekapcsolódott a kompetencia alapú oktatásba. A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy az ismeretek magas színvonalú elsajátítására alapozva tanulóink a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. A Nemzeti alaptantervben kiemelt kulcskompetenciák fejlesztésére építve támogassa a tanulók önismeretének és együttműködési képességének fejlesztését, felkészítve őket az egész életen át tartó tanításra...

Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarján

Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarján

2000. január 1-jén hozta létre a Parlament a Budapesti Gazdasági Főiskolát (BGF), amely jelenleg több mint 20 ezer hallgatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye. A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának Salgótarjáni Intézete 1972-ben alakult, egy évvel követve a Zalaegerszegi Intézetet. A salgótarjáni intézetben jelenleg kb. 500 nappali és 100 levelező ill. távoktatás tagozatos hallgató készül leendő közgazdász szakmájára. Salgótarján város és festői környezete kiváló feltételeket biztosít a nyugodt tanulás számára. Felvételi tantárgyak: matematika és történelem vagy közgazdaságtan, szakmai előkészítő tárgy vagy idegen nyelv. Végzőseink ezidáig jó elhelyezkedési lehetőségek közül választhattak: a vállalkozások, pénzintézetek, önkormányzatok jól fizető és érdekes munkákat ajánlottak számukra. Sokan nagy hírű, multinacionális cégnél helyezkedtek el (IBM, Ernst and Young, Siemens, stb.), s egyre többen fényes karriert befutva vezető beosztásokba kerülnek. Példaszerűen említve néhányukat: - A Budapest Bank Nógrád megyei igazgatója, - Az Erste Bank Nógrád megyei igazgatója, - A Palócbrot Rt vezérigazgatója és a Kereskedelmi Iparkamara Nógrád megyei elnöke, - Az SVT Wamsler Rt pénzügyi igazgatója. Az érvényesülés lehetősége nyitott, a karriert megalapozni a BGF PSZFK Salgótarjáni Intézetében lehet. Mindenkit szeretettel várunk...

Seagul Szakképző Iskola

Seagul Szakképző Iskola

Az intézményt a J. L. Seagull Alapítvány hozta létre 1994-ben azzal a céllal, hogy szakképzési, nyelvtanulási, továbbtanulási lehetőséget teremtsen fiataloknak és felnőtteknek, egy személyközpontú, tanulóközpontú pedagógiai légkörben, melynek lényege az örömteli együttműködés tanár és diák között, a tanítás-tanulás folyamatában. Iskolánk: - nappali, esti, valamint levelező tagozaton, iskolarendszerű képzést végző közoktatási intézményként (OM 032309), valamint - akkreditált felnőttképzési intézményként működik...

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakiskola

A Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola elődjének a Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Kereskedelmi Középiskola tekinthető, amelyben 1939. szeptember 5-én indult meg a tanítás az első évfolyamon a Bem utca 4. szám alatt. 1946-ban a kereskedelmi iskola birtokolta épületben 8 osztály tanítására nyílt lehetőség. Az ekkor Salgótarjáni Állami Kereskedelmi Középiskola néven működő intézménybe már leánytanulókat is felvettek. Az 1950-51-es tanévtől kezdődően a közgazdasági irányvonal vált uralkodóvá, a név is Állami Salgótarjáni Közgazdasági Középiskolára változott. A 60-as években - a pénzügyi, banki, közigazgatási szakemberek iránti igényt kielégítendő - újabb ágazatokon indult képzés. 1958-ban vette föl az iskola az 1848-as forradalom jeles alakjának, Táncsics Mihálynak a nevét. A 70-es években a középszinten végzett közgazdászok iránti megnövekedett igény tette szükségessé, hogy 1978-ban nagyobb épületbe - a jelenlegi helyére - költözzön az intézmény. Az emberi erőforrások fejlesztése program keretében 1992-ben beindított általános közgazdasági képzést a Világbank hitellel támogatta. Az iskola - 188 induló közül eredményes pályázatával - a kezdetektől részt vett a szakmacsoportos közgazdászképzés kidolgozásában és beindításában...

Tuti menü